TİCARİ ALACAK SİGORTASI İLE FİRMAMIZI GÜVENCE ALTINA ALABİLİR MİYİZ?

TİCARİ ALACAK SİGORTASI İLE FİRMAMIZI GÜVENCE ALTINA ALABİLİR MİYİZ?
TİCARİ ALACAK SİGORTASI İLE FİRMAMIZI GÜVENCE ALTINA ALABİLİR MİYİZ?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TİCARİ ALACAK SİGORTASI İLE FİRMAMIZI GÜVENCE ALTINA ALABİLİR MİYİZ?

Bazen ticari hayatımızda beklemediğimiz risklerle karşılaşırız. Sattığımız ürünlerin parasını almakta zorlanırız veya hiç alamayız.
Her ne kadar VUK.nun 323. maddesinde bu tür alacaklar için, Yeterli şartların oluşması(İcra ve dava safhaları) halinde şüpheli alacaklar karşılığı ayırarak (İhtiyaridir) kayıtlarımzda 128/121, 654/129 ve129/128 hesaplarda gösterip indirim konusu yapsak da ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk ilkesi ön planda tutulduğundan hem bu tür Şüpheli alacaklar bizim için uğraştırıcı olacak hem de Vergi incelemelerinde eksik işlemlerden dolayı bazen indirim konusu yapılamadığı görülecektir.
Öncelikle işletmemizin sağlıklı bir şekilde faaliyetini sürdürebilmesi için Muhasebeci Mali Müşavirimizin uyarı ve bilgilerine aşırı önem verip işletmemizin geleceğini güvence altına almak zorundayız.
Peki o zaman Ticari Alacak Sigortası firmamızın bir nev’i kurtarıcısı olabilir mi?
Ticari Alacak Sigortası ticari bir alacağımızın ödenmemesi sonucu meydana çıkabilecek veya alacağımızın korunması amaçlı yaptırılan bir Sigorta türüdür.
Türk ve yabancı Sigorta şirketleri bu konuda faaliyet gösterse de özellikle kamu Bankaları bu Sigorta türüne özen gösterip müşterilerinin zararlarını şartların oluşması halinde güvenle karşılamaktadırlar. Şirketler veya gerçek kişilere ait firmalar hedefledikleri ciroyu beyan ederek bu hedefin daha düşük gerçekleşme ihtimali göz önüne alınarak cironun %80’i esas alınır.
Bu hesaplanan oranın sigorta primi ile çarplması sonucu ödenecek sigorta primi hesaplanır. (Genelde prim oranları binde oranı ile hesaplanır. Binde 2 binde 5 gibi) Banka teminatı veya peşin yapılan satışlar ile grup şirketlerine yapılan satışlar ve yurt içinde kamuya yapılan satışlar bu sigorta kapsamının dışındadır.
Yurt içi ve yurt dışı satışlar olmak üzere prim hesabı değişmekte olup; Yurt içi satışlarında tahmini ciro,alıcı sayısı ve geçmiş yıllardaki hasarlar dikkate alınırken Yurt dışı satışlarda ise ihracat işlemlerinde ülkenin risk grubu dikkate alınmaktadır. Özellikle yurt içi satışlarda satıcının ve alıcının mahkemelik olması halinde ise Mahkeme sonuçlanıncaya kadar ödenecek olan tazminat askıya alınır.
Faturasız dışı satışlar ise bu sigortalılık kapsam dışındadır. Burada önemli bir konuda Banka veya özel sigorta kurumu alıcılarınızın kredi limitlerini onayladıktan sonra ek talepte bulunulması halinde ikinci bir onayın gerektiğidir.
Alacaklarımızın tahsili vadesini takip eden 30 günü geçmiş ise ilgili sigorta kurumuna başvurmak gereklidir. Teyit edilmemiş akreditif (Bir Bankanın kendi şubelerinden birinde ya da bir başka bankada bir kimse için kendi yükümlülüğü altında açtırdığı miktarı belirli kredi hesabı) dışında kalan çek,ipotek veya senet gibi ödeme araçlarıda alacak garantisi olarak değerlendirilmemektedir.

Mustafa GÜNŞEN
Maliye Emeklisi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji