İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE 1 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR GEÇİLMESİ GEREKİYOR

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE 1 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR GEÇİLMESİ GEREKİYOR
İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE 1 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR GEÇİLMESİ GEREKİYOR
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE 1 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR GEÇİLMESİ GEREKİYOR
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil geçen tüm aşamalarda takip edilmesine imkân verecek bir sistemin İnşaat Demiri İzleme Sistemi(İDİS) kurulmasının uygun bulunduğu,
Sistem kapsamında;
-İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket Ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması,
-Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi,
-Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması, zorunluluğu getirilmiştir.
Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı Müteahhitlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.
Tebliğin yayımlandığı tarih (16/3/2023) itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31 Ocak 2024 tarihinden sonra bu stoklar, satışa konu edilemeyecektir.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji