KKTC ‘YE YAPILAN İHRACATTA TÜRK LİRASI KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

KKTC ‘YE YAPILAN İHRACATTA TÜRK LİRASI KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.
KKTC ‘YE YAPILAN İHRACATTA TÜRK LİRASI KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.
KKTC ‘YE YAPILAN İHRACATTA TÜRK LİRASI KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur.
Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.
(T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.11.2022 tarih ve 1648361
sayılı yazısı. (Yürürlük tarihi: 05.12.2022)
Mali Müşavir Filiz OĞUZ