SGK İşten Ayrılış Bildirgesinde (İAB) 10 Gün Hesabındaki Özellikli Durumlar

İşten Ayrılış Bildirgesinde 10 Günlük Sürenin Hesabı Nasıl Yapılacak?
İşten Ayrılış Bildirgesinde 10 Günlük Sürenin Hesabı Nasıl Yapılacak?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri;

Konumuz: İşten Ayrılış Bildirgesinde (İAB) 10 Günlük Sürenin Hesabı Nasıl Yapılacak?

Soru : Bugün 22.02.2016; 12.02.2016 tarihine çıkış yapmamızın bir sakıncası var mıdır? İşten ayrılış bildirgesi verirken 10 günlük sürenin hesabı nasıl olmalıdır?

Cevap : 12.02.2016 tarihli çıkışı bugün yapmanızda bir sakınca yoktur. 10 günlük süreyi saymaya çıkış tarihini takip eden günden başlamalısınız. Yani 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 = 10. gün bu gün olduğu için çıkış yapmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.

Söz konusu durumla ilgili SGK Tebliğinin ilgili bölümünü aşağıya kopyalıyorum.

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte biter. Bu tarih, işverenler tarafından örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile sigortalılığın SONA ERMESİNİ TAKİP EDEN on gün içinde e-Sigorta ile Kuruma bildirilir.”

Takip eden gün demek 12.02.2016’da çıkmışsa; 13.02.2016 demektir. 10 günlük süreyi saymaya buradan başlayacaksınız. Ayrıca 10 günlük sürenin son günü tatil gününe denk gelmişse, bildirgeyi ilk iş günü vermenizde de bir sakınca bulunmamaktadır.

Ayrıca 2013/11 sayılı Genelgenin 42. sayfasından başlayarak konuyu inceleyebilirsiniz.

Söz konusu genelgeden bir örnek paylaşıyorum. Belki biraz daha açıklayıcı olur.

Örnek- Sigortalı, 26/1/2010 tarihinde işten ayrılmış olup bu sigortalının işten ayrılış bildirgesinin işten ayrıldığı tarihi takip eden 27/1/2010 tarihinden itibaren 5/2/2010 tarihine kadar e-sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Sanırım genelgede yer alan bu örnekten sonra daha da açıklayıcı olmuştur.

S.M.Mali Müşavir
Hasan Volkan ÇEVİK

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji