Turmob Olağanüstü Genel Kurulda Neleri Değiştirmek İstiyor.

Turmob olaganustu genel kurulu hk
Turmob olaganustu genel kurulu hk
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri;

Bildiğiniz üzere yakın zamanda TÜRMOB Olağanüstü Genel Kurul yapacak olup, bu genel kurulda kabul edilmesi halinde bazı mevzuat değişikliklerine gidilecektir. Bu değişikliklerin birçoğu uygulamada zaten var olan, fakat yönetmelikte yer almayan değişikliklerdir. Maalesef biz yönetmeliğe göre hareket etmektense, yönetmeliği uygulamaya göre değiştirmeye devam ediyoruz.

Gelelim uygulamada olmayan, yeni uygulamaya girecek olan önemli değişikliklere. Bunlardan önemli olanları sıralayacak olursak;

1) İşyeri açılış ve kapanışları süreleri kesin çizgiler ile belirlenmiştir. Meslek mensubu iş yeri açılış ve kapanışlarını en geç 30 gün içinde odaya bildirilmek zorunda olacaktır.
2) Meslek Mensupları, aynı ilde birden fazla ofis açamadığı kanımca herkes tarafından bilinmektedir. Hali hazırda sadece şirket şeklinde faaliyet gösteren meslek mensupları, farklı bir ilde şube açabiliyor olmakla birlikte, bunun için ise şube açtıkları yerin odasına kayıtlı bir meslek mensubunu şube yetkilisi olarak atamak zorundadırlar. Özellikle YMM üstatlarımız, ofis yerine bazı illerde “İrtibat Bürosu” şeklinde yerler açtığı gözlenmektedir. Bunun artık önüne geçilmekte, irtibat bürosu şeklinde faaliyet göstermenin önü tıkanacaktır ki haklı bir uygulama olduğundan kimsenin şüphesi bulunmamaktadır.
3) Kimlik kartları artık tek tip olarak basılacaktır. TÜRMOBkart projesi hayata geçirilecektir.
4) YMM ve SMMM unvanına sahip kişiler hangi şartlarda olursa olsun, kesinlikle birlikte ortaklık bürosu veya şirket kuramayacaklardır. Ancak aynı unvana sahip meslek mensupları birlikte şirket veya ortaklık bürosu kurabilecektir. Kurulacak şirket sadece “Bağımsız Denetim” üzerine faaliyet göstermek istediğinde sanırım artık bu şirketleri de kuramayacaklarını anlıyoruz.
5) Bağımlı çalışan meslek mensupları çalışan olduklarını belirtmek kaydıyla artık mesleki unvanlarını kullanabileceklerdir. (Halihazırda da kullanabiliyorlar Genel Kuruldan da geçirilmek istenmiş)
6) Başka bir odaya nakil halinde artık kimlik yerine ruhsatları değiştirmek zorunlu hale gelecektir. Aynı şey soy ismi değişikliğinde de geçerli olacaktır.
7) Ölen meslek mensubunun ailesi istemesi halinde hatıra olarak saklamalarına izin verilebilecektir.
? Birlik Yönetim Kurulunun hangi hallerde ruhsatların iptalini gerçekleştirebileceği yönetmeliğe eklenecektir. Örneğin; kanunda aranan şartların sonradan kaybedilmesi gibi.
9) Meslek mensuplarının tutuklanması halinde, müşterilerinin mağdur olmaması için, odaya yeni bir meslek mensubu bulunması ve ilgili meslek mensubunun müşterilerine yazı ile bilgi verilmesi gibi konularda görev verilecektir.
10) Soruşturma ve kovuşturma kavramları disiplin yönetmeliğine eklenip, ikisi de birbirinden net olarak ayrılacaktır.
11) Artık üç yıl içinde 2’nci kez “uyarı” cezası eylemini yapan kişilere “kınama” cezası değil, 3’ncü kez “uyarı” cezası gerektiren fiillerin varlığı halinde kişilere “kınama” cezası verilecektir.
12) Artık üç yıl içinde 2’nci kez “kınama” cezası eylemini yapan kişilere “Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası değil, 3’ncü kez “kınama” cezası gerektiren fiillerin varlığı halinde kişilere “Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilecektir.
13) Disiplin cezalarında takdir hakkı ile tekerrür kavramları birbirinden ayrıştırılacaktır.
14) Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası alan meslek mensuplarının, hangi tarihten sonra iş alamayacağı, hangi tarihten sonra şifrelerini kullanamayacağı net olmadığından, yönetmelikte bu açıkça belirtilmiştir. Yeni sisteme göre tebliğ geldiği andan itibaren, ilgili ayın sonuna kadar şifreler iptal olacağı belirtilmiştir. Tebliğ edilen ayın sonuna kadar şifreler iptal olmakla birlikte, mühür de o tarihe kadar odaya teslim edilecektir.
15) Meslek mensubunun artık meslekten istifa etmesi halinde bile, disiplin soruşturması varsa devam edecektir.
16) Hükümlülükle sonuçlanan bir dava sonucunun odaya ulaşması halinde ve herhangi bir kamu kurumunun isteği üzerine de artık disiplin soruşturması açılabilecektir.
17) Mali tatile denk gelen sürelerde disiplin kovuşturması yapılan kişilerden savunma istenemeyecek, mali tatilin sona ermesi beklenecektir.
18) Maliye Bakanlığının onay vermediği disiplin cezalarında, Birlik Disiplin Kurulunun aynen kabul ettiği cezalar kesin olup, Maliye Bakanı isterse idari yargıya başvurabilecektir.
19) Savcılık tarafından ceza soruşturması yapılan kişiler hakkında oda disiplin kurulu tedbir amaçlı, geçici olarak faaliyetten alıkoyma kararı verebilecektir.
20) Defter teslim tutanakları artık E-Birlik üzerinden düzenlenecektir.
21) Önceki meslek mensubu hangi ücreti alıyorsa, meslek mensubu değiştirilse bile yeni meslek mensubu, bir öncekinden daha düşük ücrete hizmet veremeyecektir.
22) Staj değerlendirme notu, sınav yönetmeliğinde 60, staj yönetmeliğinde ise 80 olarak yer almaktaydı. Bu not 80 olarak sınav yönetmeliği de değiştirilerek iki yönetmeliğinin birbirine uyumu sağlanmıştır.
23) Yeterlilik sınavında ilk sınavda tüm derslere, birinci sınavdan sonra istenilen derslerden sınava girilebilinmekteydi. Artık ikinci sınavdan sonra başarısız olunan tüm derslere girme zorunluluğu gelmiştir.
24) Sınav sonuçlarına itiraz artık online olarak yapılacaktır.
25) Sınav sonuçlarına itiraz 15 günden 7 güne indirilecektir.
26) Bilgisayar kursuna gidenlerin 3 ayı stajdan sayılmaktaydı. Fakat bilgisayar kursu yönetmelikten çıkarıldı. Değişiklikle beraber bilgisayar kursları stajdan sayılmayacaktır.
27) İngilizce kurslarının 6 aya kadar olan süresi stajdan düşmekteydi; bu süre ise 3 aya düşürülmüştür.
28) Odaca istenecek adli sicil belgeleri artık arşiv soruşturmasını da içerecektir. Daha detaylı bir arşiv incelemesi yapılacaktır.
29) TESMER yönetim kurulu 5 kişiden 7 kişiye çıkarılacaktır. (Odalarda meslek mensubu sayısı 1.000’i geçmediyse 5 kişi, 1.000’i geçiyorsa 7 kişiden oluşma hükmü aynı kaldı)
30) Artık, stajyerlerin hangi meslek mensubunun yanında staj yaptığı sicillerine işlenecektir.
31) Tezkiye notunun 80’in altında olması halinde, meslek mensubu bunun gerekçelerini odaya bildirmek ve oda bunun doğruluğunu araştırmak zorunda olacaktır. Araştırma sonucu meslek mensubu ile aynı görüşte olması halinde TESMER’e gönderilerek karar kesinleştirilecektir.

Ali İhsan KAYACI, CRMA
S.M. Mali Müşavir

Nispi aidat ile ilgili bir çalışmanın olup olmadığı şuan muallak, bunu Genel Kurulda Hep birlikte Göreceğiz. Genel Kurulda olanları Genel Kurul sonrası sizler ile www.muhasebebilenler.com da ayrıca paylaşacağız.

Delegelere Gelen Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Yazısı da aşağıdaki gibidir.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji