HADLER VE MİKTARLAR (2018 )

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

HADLER VE MİKTARLAR (2018 )

HADLER VE MİKTARLAR (2018)
MADDE 104-İlanın şekli2018 YILI
Tutar (TL)
1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.200
3- İlanın; 2.000-200.000
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması200.000 ve üzeri
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 27
MADDE 153/A-Teminat tutarı100.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
  – Alış tutarı190.000
  – Satış tutarı260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı190.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti1.000
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,7
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.000
MADDE 343-En az ceza haddi
  – Damga vergisinde12
  – Diğer vergilerde24
MADDE 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı90
3 – İkinci sınıf tüccarlar45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf5,7
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı45
3 – İkinci sınıf tüccarlar21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5,7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf3,2
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması240
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza240
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza12.000
120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine900
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası180.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.200
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına900
MADDE 355-b) Damga Vergisinde
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2
MÜKERRER MADDE 355-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.600
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında800
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında400
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.200.000
MADDE 370Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı57.000
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikBa ve Bs Bildirimlerinde Cezai Yaptırımlar (2018)
Sonraki İçerikDERNEKLER UYE BİLGİLERİNİ 30 GUN İCİNDE BİLDİRECEK
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada