BASİT USULDE VERGİ MÜKELLEFLERİ YÖNÜNDEN GENÇ GİRİŞİMCİ SİGORTA TEŞVİKİ İLE İLGİLİ BİLGİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BASİT USULDE VERGİ MÜKELLEFLERİ YÖNÜNDEN GENÇ GİRİŞİMCİ SİGORTA TEŞVİKİ İLE İLGİLİ BİLGİ👇

​26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı vergi usul kanununda değişiklik yapılarak, kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
Gelir Vergisi Kanunun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasını düzenleyen Mükerrer 20 nci Maddesinde, söz konusu istisnadan yararlanabilmek için beyanname verme şartı getirildiğinden, beyanname verme yükümlülüğü kaldırılan basit usul mükellefler, Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Ve Prim Teşviğinden yararlanamayacaktır.
İlgili değişiklik 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar tebliğ Mayıs 2022 de yayımlanmış olsa da genç girişimcilerin sigorta teşvikleri de 01.01.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.
Ancak 1 Ekim de yeniden yasama faaliyetleri başlayan TBMM ‘ de bu teşvikten yararlandırılma konusunda düzenlenme yapılması beklenmektedir.

Saygılarımla
Mali Müşavir Serap SİYİRDİCİ 🍀

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji