Yıllara Sari İnşaatta İş Ne Zaman Bitmiş Sayılır?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Yıllara Sari İnşaatta İş Ne Zaman Bitmiş Sayılır?
Birden fazla takvim yılına isabet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, ilgili yıl beyannamesinde gösterilir.
Mükellefler bu kapsama giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.
SMMM STAJYERİ İSMAİL YALDİZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji