7000 TL ÜZERİ TEVSİK ZORUNLULUĞUNA YENİ İSTİSNA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

7000 TL ÜZERİ TEVSİK ZORUNLULUĞUNA YENİ İSTİSNA
23/07/2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 540 sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile(Sıra No:459’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ)ödeme ve tahsilatların aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna bir istisna daha eklenmiştir.
Buna göre Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.Ancak;
*düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması
*nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.
S.M.Mali Müşavir Hafize Aytekin

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji