İDARECE YAPILAN TARHİYATİN HUKUKA AYKIRI SAYILMA DURUMU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Beyana dayalı tarhiyat dışında ikmalen, idarece veya re’sen tarhiyat yapılması durumunda da bu tarhiyatın bağlı olunan vergi dairesince yapılması gerekir. (Aksi durumda idari işlem yetki yönüyle hukuka aykırı hale gelir.)

Danıştay 3. Daire
2021/583 K.
SMMM SADIK M. SARIBAŞ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji