AKARYAKIT VE LPG LİSANSI OLANLARIN VERGİ DAİRELERİNE TEMİNAT VERME ZORUNLULUĞU SÜRE UZATILMASI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

AKARYAKIT VE LPG LİSANSI OLANLARIN VERGİ DAİRELERİNE TEMİNAT VERME ZORUNLULUĞU SÜRE UZATILMASI
02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesinde belirlenen teminat verme süresi Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar getirilen yükümlülükler kapsamında 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.
25/05/2022 Tarihli VUK-141/2022-4 Sayılı Sirküler
S.M.Mali Müşavir Hafize Aytekin

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji