Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Başka Bir İş Yerinde Ücretli Olarak Çalışmaları

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Basit usule tabi olan mükelleflerin, başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmaları, kendi işinde bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali olarak kabul edilmekte ve bu mükelleflerin basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Ancak,
İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılması (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), işin başında bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali sayılmayacaktır (G.V/GTB/320Md:7/3)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-4.htm

Saygılarımla
SMMM ŞENAY ÇİÇEK ✍️🌺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji