EN FAZLA KAÇ GÜN SÜREYLE RAPOR ALINABİLİR?

EN FAZLA KAÇ GÜN SÜREYLE RAPOR ALINABİLİR?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

EN FAZLA KAÇ GÜN SÜREYLE RAPOR ALINABİLİR?

Sigortalılara tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. 20 günü aşan istirahat raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerekir.
Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 (kırk) günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporlarının sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekir.
Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Sağlık Kurulu Raporu bu süre uzatılabilir.
R.GÜL EKİCİ
SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji