KOLLUK KUVVETLERİNE KİMLİK BİLDİRİMİ! SGK İLE İLİŞKİSİ VE CEZA TUTARI HAKKINDA

KOLLUK KUVVETLERİNE KİMLİK BİLDİRİMİ! S.G.K. İLE İLİŞKİSİ VE CEZA TUTARI HAKKINDA Sn. Fidan Aslantaş​'tan... http://muhasebebilenler.com/2017/05/16/kolluk-kuvvetlerine-kimlik-bildirimi-sgk-ile-iliskisi-ve-ceza-tutari-hakkinda/ http://muhasebebilenler.com/2017/05/16/kolluk-kuvvetlerine-kimlik-bildirimi-sgk-ile-iliskisi-ve-ceza-tutari-hakkinda/
KOLLUK KUVVETLERİNE KİMLİK BİLDİRİMİ! S.G.K. İLE İLİŞKİSİ VE CEZA TUTARI HAKKINDASn. Fidan Aslantaş​'tan...http://muhasebebilenler.com/2017/05/16/kolluk-kuvvetlerine-kimlik-bildirimi-sgk-ile-iliskisi-ve-ceza-tutari-hakkinda/http://muhasebebilenler.com/2017/05/16/kolluk-kuvvetlerine-kimlik-bildirimi-sgk-ile-iliskisi-ve-ceza-tutari-hakkinda/
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KOLLUK KUVVETLERİNE KİMLİK BİLDİRİMİ!
SGK İLE İLİŞKİSİ VE CEZA TUTARI HAKKINDA

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na göre;
Verilmesi gereken kimlik bildirim formunun (Form-2) işverence onaylandığı tarih ile işverence SGK’ ya verilen işe giriş bildirgesinde belirtilen işe giriş tarihi arasındaki 10 günlük farka bakılarak işe giriş tarihi tespit edilecektir. İşten çıkış bildirgesinde de aynı şekilde düzenlemeye gidilmiştir.

1774 Sayılı Kanun’un ikinci maddesine göre;
otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve çıkışlarını, kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmek zorundadırlar.

1774 Sayılı Kanun’un altıncı maddesine göre;
Yukarıda sayılanlar dışında kalan HER ÇEŞİT ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

Bu bildirimlerin temel gerekçesi, SGK Kayıt dışı İstihdam Servisi tarafından sigortalıların işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin gerçeğe uygun yapılıp yapılmadığının tespit edilmesidir.

İşverenlerin, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde;

-2018 yılında 521 TL idari para cezası kesilecektir.
-Aynı zamanda prim teşviklerinden yararlanmalarına bir ay (üç yıl içinde tekrarı halinde bir yıl) süreyle yasaklamakta, prim borcu tahakkuk ettirmekte ve gerekirse denetime sevk etmektedir.
                  SGK VE KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİM SÜRELERİ
AÇIKLAMASGK BİLDİRİM SÜRESİK.KUVVETLERİNE BİLDİRİM SÜRESİ
İŞYERİ TESCİLİ SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE24 SAAT İÇİNDE
İŞYERİ TESCİLİNDE İŞÇİ BAŞLAMA30 GÜN72 SAAT
İŞE BAŞLAMA1 GÜN ÖNCE72 SAAT
İŞTEN ÇIKIŞ10 GÜN İÇİNDE72 SAAT
Konuyu Örnekler ile biraz daha açıklamakta fayda görüyorum

Örnek 1– Ankara ilinde faaliyet gösteren A unvanlı işyeri, (K) adlı çalışanı için 03/04/2017 Pazartesi günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, 11/04/2017 Salı günü işe başlama tarihi olarak belirtilen (K) isimli çalışanı için işe giriş bildirgesini, bir gün öncesi olan 10/04/2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işe girişinin yasal süresi içinde verildiği ve işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (03/04/2017-11/04/2017) 10 günden az bir sürenin bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının işe başlama tarihi 11/04/2017 olarak esas alınacaktır.

Örnek 2– Ankara ilinde faaliyet gösteren B unvanlı işyeri, (L) adlı çalışanı için 14/04/2017 Cuma günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, (L) isimli çalışanı için 24/04/2017 Salı günü işe başlama tarihi olarak belirtilen işe giriş bildirgesini, işe başlama tarihinden bir önceki gün olan 23/04/2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda, işverenin sigortalının işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde verdiği, işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (14/04/2017-24/04/2017) 10 günden fazla bir sürenin bulunmadığı dikkate alındığında, sigortalının işe başlama tarihi 24/04/2017 olarak esas alınacaktır.

Örnek 3– Ankara ilinde faaliyet gösteren C unvanlı işyeri, (M) adlı çalışanı için 06/04/2017 Perşembe günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, (M) isimli çalışanı için 16/04/2017 Pazar günü işe başlama tarihi olarak belirtilen işe giriş bildirgesini, işe başlama tarihinden bir önceki gün resmi tatil olduğu için takip eden ilk iş günü olan 17/04/2017 Pazartesi günü Kurumumuza vermiştir. Bu durumda, işverenin sigortalının işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde verdiği, işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (06/04/2017-16/04/2017) 10 günden az bir süre bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının işe başlama tarihi 16/04/2017 olarak esas alınacaktır.

Örnek 4– Ankara ilinde faaliyet gösteren D unvanlı işyeri, (N) adlı çalışanı için 17/04/2017 Pazartesi günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, (N) isimli çalışanı için 27/04/2017 Perşembe günü işe başlama tarihi olarak belirtilen işe giriş bildirgesini bir gün sonrasında 28/04/2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işe giriş bildirgesi yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmediğinden, işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2 onay tarihi arasında 10 günlük süreye bakılmaksızın kimlik bildirme formu-2’de işveren onay tarihi işe giriş tarihi olarak 17/04/2017 esas alınacaktır

Örnek 5– Ankara ilinde faaliyet gösteren E unvanlı işyeri, (O) adlı çalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi 03/04/2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine sunmuştur. İşveren, (O) isimli çalışanı için 24/03/2017 işten ayrılış tarihli olarak belirtilen işten ayrılış bildirgesini 28/03/2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. İşten ayrılış tarih ile kimlik bildirme formu-2’nin onaylandığı tarih arasında (03/04/2017-24/03/2017) 10 günden fazla bir sürenin bulunmadığı dikkate alındığında, sigortalının işten ayrılış tarihi 24/03/2017 kabul edilecektir.

Örnek 6– Ankara ilinde faaliyet gösteren F unvanlı işyeri, (P) adlı çalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi 04/04/2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine sunmuştur. İşveren, (P) isimli çalışanı için 18/03/2017 işten ayrılış tarihli olarak belirtilen işten ayrılış bildirgesini 27/03/2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onaylandığı tarih arasında (04/04/2017-18/03/2017) 10 günden fazla bir sürenin bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının işten ayrılış tarihi 04/04/2017 esas alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.”

Konu ile ilgili Genelge için aşağıdaki Linkten Faydalanabilirsiniz.

2017/19 SGK Genelgesi ile 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

S.M.Mali Müşavir
Fidan ASLANTAŞ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikTİCARİ TAŞITLARIN YENİLENMESİNDE ÖTV İSTİSNASI
Sonraki İçerikVergi Mevzuatına Göre Yoklama Yetkilileri Kimlerdir?
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik