Vergi Mevzuatına Göre Yoklama Yetkilileri Kimlerdir?

Vergi Mevzuatına Göre Yoklama Yetkilileri Kimlerdir?
Vergi Mevzuatına Göre Yoklama Yetkilileri Kimlerdir?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Yoklama; mükellefler, mükellefiyetle alakalı maddi olayları,  kayıtları, mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.

VERGİ MEVZUATINDA YOKLAMA YETKİLİLERİ KİMLERDİR?

1. Vergi dairesi müdürleri;
2. Yoklama memurları;
3. Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler;
4. Vergi incelemesine yetkili olanlar;
5. (5345 sayılı Kanunun 34/4. maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 16.05.2005) Gelir uzmanları; Vergi incelemesine yetkili olanlar Tarafından yapılır.

S.M.Mali Müşavir
Gülşen BADEM
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji