VERGİ İNCELEMESİNDE 01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

VERGİ İNCELEMESİNDE 01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
VERGİ İNCELEMESİNDE 01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
VERGİ İNCELEMESİNDE 01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
-Vergi incelemesine başlanırken İncelemeye Başlama Tutanağı düzenlenmeyecektir.
-İncelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığının izahı ve açıklaması hususu bir yazıyla bildirilecektir. Bu yazı incelemeye başlama tutanağında yer alan bilgileri içerecek şekilde olacaktır.
-Yazının bir örneği bağlı olduğu birime ve ilgili vergi dairesine gönderilecektir.
-İnceleme yapılması esnasında nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamayacak veya buna devam edilemeyecektir.
Dayanak:7338 sayılı VUK İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete,
MALİ MÜŞAVİR FİLİZ OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji