Gurbetçiye KDV’siz Konut Fırsatı!

Gurbetçiye KDV'siz Konut Fırsatı!
Gurbetçiye KDV'siz Konut Fırsatı!

Gurbetçiye KDV’siz konut fırsatı!!!
Yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, ilk kez aldıkları iş yeri ve konutta, Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeyecek.Konuyla ilgili tebliğ 5 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisna tutulmuştur.
İstisna,1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez. KDV istisnasından, konut satış bedelinin en az yarısını satış işleminden önce döviz olarak ülkeye getirenler yararlanacak olup,konut bedelinin yarısı dışında kalan bedelinin de 1 yıl içinde yine döviz olarak ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca İstisna uygulamasından yararlananların, KDV’siz aldıkları konut ve iş yerlerini en az 1 yıl süreyle satmamaları gerekmektedir.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Öznur Çelik