Muhasebe ve Avukatlık Ofislerinde İş Yeri Doktoru

Muhasebe ve Avukatlık Ofislerinde İş Yeri Doktoru
Muhasebe ve Avukatlık Ofislerinde İş Yeri Doktoru
Muhasebe ve Avukatlık Ofislerinde İş Yeri Doktoru
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nda tehlike sınıflarına göre ayrılan işyerlerine kademeli olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmişti. Bununla birlikte geçiş döneminde tehlike sınıflarına göre uygulama başlangıç tarihleri belirlenmişti.
En geç uygulamaya ise AZ TEHHLİKELİ İŞYERLERİ’nde başlanılması hedeflenmiş olup MUHASEBECİLİK VE AVUKATLIK gibi serbest meslek alanları bu kapsamda değerlendirilen işyerleri arasında sayılmaktaydı.
Az tehlikeli işyerlerinde uygulama başlangıç tarihi 1 Temmuz 2016 olarak belirlenmiş iken uygulama başlangıç tarihi önce 1 Temmuz 2017 yılına sonra yapılan bir değişiklik ile de 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmişti.
Bu yazımızın konusu MUHASEBE VE AVUKATLIK ve diğer serbest meslek faaliyetlerinin icra edildiği işyerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hususundaki araştırmalarımızdır.
Detaylar aşağıda olduğu gibidir.
Bilindiği üzere; İşyeri tehlike sınıfı, o işyerinde yapılan asıl işin tehlike seviyesi dikkate alınarak belirlenir. Yapılan işlerin hangi tehlike sınıfında yer aldığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ ile belirlenmiş ve Tebliğ Ekinde belirtilmiştir.
Buna göre İŞYERLERİ tehlike sınıfları;
1- Az tehlikeli,
2- Tehlikeli
3- Çok tehlikeli olmak
Üzere üç sınıfa ayrılmıştır.
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler tehlike sınıflarına göre düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi aylık çalışma süreleri tehlike sınıflarına göre farklılık göstermektedir.
Aynı şekilde İSG eğitimi yenileme süreleri, risk analizi yenileme süreleri, acil durum ekip üyesi sayıları ve idari para cezaları gibi kavramların tamamı işyeri tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir.
Makale konumuz açısından bakıldığında Hukuk ve Muhasebe Hizmetleri veren aşağıdaki meslekler AZ TEHLİKELİ HİZMETLER kapsamında sayıldığı için 01.07.2020 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunludur.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE MUHASEBE VE AVUKATLIK İLE İLGİLİ KODLAMA AYNEN AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
M
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
69
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
69.1
Hukuk faaliyetleri
69.10
Hukuk faaliyetleri
69.10.01
Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda)
69.10.02
Hukuk müşavirliği
69.10.03
Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri)
69.10.04
Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)
69.10.07
Noterlik faaliyetleri
69.10.08
Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri
69.10.09
Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri)
69.10.10
Yediemin faaliyetleri
69.2
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı
69.20
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı
69.20.01
Mali müşavirlik hizmetleri
69.20.02
Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri
69.20.03
Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri
69.20.04
Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri
69.20.05
Mali denetim faaliyetleri
 
Az tehlikeli işyerlerinde uygulama başlangıç tarihi 1 Temmuz 2016 olarak belirlenmişti. Sonrasın bu süre ilk erteleme ile 01.07.2017 tarihine ertelenmişti.
01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un 38. maddesinde yapılan düzenleme ile az tehlikeli işyerleri sınıfına giren işletmeler 1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.
Anılan sürenin uygulaması; ülke gerçekleri ve yaşanmakta olan pandemi süreci ile daralan ekonomide az tehlikeli sınıftaki işyerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti getirerek ek yük  getireceği ön görülerek tekrar uzatılması gündeme gelmesine rağmen başlangıç tarihi geçmiş olmasına rağmen süre uzatımı yapılması unutulmuştur.
Bunu farkına varılması 28 günü bulmuş olup, 28 günlük yürürlük süresinde ne SMMM Odaları ve TÜRMOB ne de BAROLAR büyük ve belirgin  bir tepki oluşturamamıştır.
Bununla birlikte geçte olsa farkına varılmış ve TBMM de görüşülmekte olan DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’na ilave edilen 10 ve 11. Maddeler ile bu konuda düzenleme yapılmıştır.
28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 Kanunun 10 uncu maddesiyle 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yapılan değişiklik ile; geriye dönük olarak 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğü 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi.
Kanun teklifinin gerekçesinde; yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı olarak oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğunun ertelenmesi yoluna gidildiği açıklamasına yer verildi.
1 TEMMUZ 2020 ile değişikliğin yapıldığı tarih olan 28 Temmuz 2020 arasında kanun uygulaması ile ilgili tereddütler ise 7252 sayılı kanunun yürürlük maddesi ile giderilmiştir.
Tartışmalı olmakla birlikte 28 Temmuza yayınlanan kanunun yürürlük tarihi geriye doğru çekilmiş ve 10. Maddenin yürürlük tarihi 01.07.2020 olarak belirlenmiştir.
SONUÇ OLARAK;
Muhasebeciler ve Avukatlar gibi az tehlikeli işyeri sınıfında yer alan bir çok serbest meslek erbabı ve diğer iş veren için İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılması mecburiyetinde kanun geriye doğru yürütülerek TOP DİREKTEN DÖNMÜŞTÜR.
Ancak bu geçici bir uzatma olup yapılan 3 yıl erteleme de çabucak gelecektir.
2020 yılı itibariyle İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre İdari Para Cezaları Aşağıdaki Gibidir.
6331 sayılı Kanuna göre, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde idari para cezalarının uygulanacağı suçlar ile ceza miktarları şöyledir:
1- İş güvenliği uzmanı ve veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverenlere, görevlendirmediği her bir kişi için 3.516,00 TL, olmak üzere ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda,
2- Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamayan işverenlere, 3.516,00 TL tutarında,
3- Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluş tarafından iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu sağlamayan, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilenmesi muhtemel konular hakkında, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinde çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen işverenlere, her bir ihlal için ayrı ayrı 3.516,00 TL tutarında,
İdari para cezası uygulanacaktır.

Saygılarımla,

Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Mali Müşavir Abdullah ÇAVUŞ

Paylaş
Önceki İçerikPandemi Dolayısıyla KDV Oranlarında Yapılan İndirimler
Sonraki İçerikOn Soruda Bağımsız Denetim ve Denetim Yaptırmanın Sonuçları
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.