E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
Bilindiği üzere, e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde çalışan sayıları fazla olan mükellefler tarafından sisteme gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde satır sayısının yüksek olması beyanname verme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle e-Beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına sınırlama getirilmiştir.
Buna göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, 01.06.2023 tarihinden itibaren, her ayın 1 ila 20 nci (20’si dâhil) günleri arasında 5.000 (beş bin) satır, ayın 21 inci gününden itibaren ise ay sonuna kadar 2.000 (iki bin) satır olarak uygulanacaktır. Satır sayıları belirtilen miktarları aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, “SGK Bildirimleri” bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle, düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilir.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji