2022 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı

2022 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
2022 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
2022 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2023
Tarihine Kadar Yapılması Gerekir
Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;
— Anonim Şirketler,
— Limited şirketler,
— İş Ortaklıkları,
— Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
— Adi komandit şirketler,
— Kooperatifler,
— Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,
— Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
— Kolektif Şirketler,
— Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
Kapanış onayı (tasdiki) yaptırmak zorundadır. TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının (tasdikinin) yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır
(31.097.-TL.) ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji