MOTORLU ARACİMİZA DAHA AZ VERGİ ÖDEMEK VARKEN, NEDEN DAHA FAZLA MTV ÖDEYELİM

 

MOTORLU ARACIMIZA DAHA AZ VERGİ ÖDEMEK VARKEN, NEDEN
DAHA FAZLA MTV ÖDEYELİM

 

Bildiğiniz gibi 2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisine yeniden değerleme oranı olan %22.58 zam düşünülürken Bakanlık zam oranını %12 olarak değerlendirmiş ve 2020 yılında aracın tipi, yaşı,motor silindir hacmi ve aracın bedeli ve ilk tescil tarihi de göz önüne alınarak 2020
yılında tahahhuk edecek Mtv. Listesini yayınlamıştır. Aracımızın tahakkuk eden vergileri ilk taksit Ocak ayı sonu ve ikinci taksiti de Temmuz ayı sonuna kadar ödenmektedir. Mtv. Vergilerinin yüksekliği göz önüne alındığında her araç sahibine ekonomik bir yük getirdiği
açıktır. Peki listede belirtilen vergi ile kendimizin hesaplayacağı bir vergileme hesabında daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme kolaylığı varmı dır?

Bunun yolu aracımıza daha fazla vergi ödememek için Bakanlığın yayımlamış olduğu 40 Seri nolu MTV. Genel tebliği uyarınca (Bu güne kadar bu tebliğin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin bir yazı görmedim) Kasko Değerinin Kıyaslanması yoluyla hakkımızı kullanarak vergimizi Mtv. Tarifesi üzerinden mi, Yoksa Kasko Değerinin kıyaslanması yoluyla mı ödeyerek vergi yükümüzü biraz azaltmamız mümkün olabilmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5. Maddesinin son fıkrası uyarınca (1) Sayılı tarifede yer alan otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından ilgili yılın Ocak ayında (2020 Ocak) ilan edilen kasko
sigortası değerlerinin %5.i aşması durumunda aynı yaş gurubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak tahakkuk ettirilmesine 40.Seri nolu MTV.Genel tebliği ile açıklık getirilmiştir. Taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında (2020 Ocak) ilan edilen MOTORLU KARA TAŞITLARI KASKO DEĞER LİSTESİ’nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak , Bilgilerin birbirini tutması halinde, Başvuruda
bulunan mükellefleri Kasko Sigortası uygulamasından faydalandırmak zorundadırlar.
Bu uygulamadan yararlanmak isteyen ve geçmiş yıllarda Kasko Değeri yerine tarife üzerinden fazla motorlu taşıtlar vergisi ödemiş bulunan mükellefler ise geçmiş yıllara ait fazla ödemiş oldukları vergileri zamanaşımı süresi içerisinde başvurmaları halinde iade
alabilmektedirler.

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK=

1) 3500-40000 cm3 Motor silindir hacminde ve 1-3 yaş aralığında ve 2019 yılında 463.000 TL yi aşmayan bir aracımız var. Diyelim ki bunun 2020 yılı kasko değeri 360.000 TL  ise ve bu aracın 2020 yılı Mtv. 25.722 TL. İse kıyaslama yaptığımızda 360.000*%5= 18000 TL
kasko bedelinin %5 i Mtv. Tarifesindeki 25.722 TL Mtv. den düşük olduğundan aynı yaş gurubundaki bir alt tarifedeki aracın 2020 yılı Mtv.si 17.847 TL olarak belirlendiğinden 40 seri nolu tebiğ uyarınca kıyaslama yaparak vergimizi bu rakam üzerinden öder ve böylelikle
25.722-17.847= 7875 TL daha az vergi ödemiş oluruz.

Saygılarımla

Mustafa Günşen

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu