5.000/30.000 TL VE ÜZERİ DÜZENLENECEK e-ARŞİV FATURALAR HAKKINDA DUYURU!!

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri;
Bugün 5.000-30.000 TL lik Faturaların Gib sitesinden düzenlenmesi ile ilgili yaşanan sorunlardan dolayı 189 un kilitlenmesi, sorunların mail atılmasıyla gib in verdiği mail kutusunun dolması sonucu mailin geri dönmesi gibi nedenlerle Akşam saatlerinde beklenen açıklama geldi ve 7 günlük içinde kesilebileceğine dair duyuru yapıldı.
Bu duyuruya göre bu süre içerisinde eski yöntem fatura düzenleyebileceksiniz.
İşte detaylar ve duyuru :
 
Başkanlığımıza, iletişim kanallarımızdan gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların

yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.2.4.3. e-Arşiv
Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü ile
faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yine aynı Tebliğin “VIII. Diğer Hususlar” bölümünün 6 ncı paragrafında; “Bu Tebliğe konu
e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde
bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.” hükmüne yer
verilmiştir.

Bu bağlamda, söz konusu Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalar birlikte
değerlendirildiğinde, e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce Başkanlık e-Belge
portali üzerinden düzenlenecek 5.000 / 30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak,
mükelleflerimizin 7 günlük uygulamaya uyum süreleri bulunmaktadır.

Bu itibarla, dileyen mükelleflerimiz 07/01/2020 Salı günü akşam Saat 24:00’e kadar
(Çarşamba gününe geçilmeden) bu kapsamda düzenlemeleri gereken e-Arşiv Faturalarını
kağıt fatura olarak düzenleyebilirler. Söz konusu süre 30.000 TL’yi aşan ihracat faturalarında da geçerlidir.
Duyurulur.

Kaynak: https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/Duyuru.pdf