KOLLEKTİF ŞİRKETLER, ADİ ORTAKLIKLAR VE ESHAMSIZ KOMANDİT ŞİRKETLER “GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” 01.08.2022- 31.08.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÜNCELLENECEKTİR .

KOLLEKTİF ŞİRKETLER, ADİ ORTAKLIKLAR VE ESHAMSIZ KOMANDİT ŞİRKETLER “GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” 01.08.2022- 31.08.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÜNCELLENECEKTİR .
KOLLEKTİF ŞİRKETLER, ADİ ORTAKLIKLAR VE ESHAMSIZ KOMANDİT ŞİRKETLER “GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” 01.08.2022- 31.08.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÜNCELLENECEKTİR .
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
KOLLEKTİF ŞİRKETLER, ADİ ORTAKLIKLAR VE ESHAMSIZ KOMANDİT ŞİRKETLER “GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” 01.08.2022- 31.08.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÜNCELLENECEKTİR .
Kurumlar Vergisi mükellefleri dışında kalan; Kollektif Şirketler, Adi Ortaklıklar ve Eshamsız Komandit Şirketler ilk formlarını 31.08.2021 tarihinde vermişlerdi. Bu mükellefler güncellemelerini Geçici vergi beyannamesi ile yapamadıkları için 529 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinin (2) fıkrasına göre; Her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji