376 NOLU DİLEKÇE NEDİR?

376 NOLU DİLEKÇE NEDİR?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
376 NOLU DİLEKÇE NEDİR?
Vergilerden ortaya çıkan cezaların azaltılması için vergi dairesine verilen dilekçe türü 376. dilekçe olarak adlandırılır. 3475 Vergi Usul Kanunu’nda bu husus yer alır. Ödenmesi gereken vergiler, re’sen, ikmalen ve idare tarh edildiğinde ya da usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi cezaları durumu oluştuğunda vergi sorumlusu veya vergi mükellefi ceza indiriminden bu dilekçe sayesinde faydalanabilir.
İhbarnamelerin tebliğinden sonra otuz gün içinde başvurulmalıdır ve ödenecek tutar vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekir.
Vergi indirimi şu şekilde gerçekleşir: Vergi cezası durumu var ise birinci defada yarısı, takibinde kesilen durumunda ise üçte biri indirilir. Eğer özel usulsüzlük veya usulsüzlük cezalarında üçte biri karşılığında vergi indirimi uygulanır.
SMMM AYŞE ASLANKOÇ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji