YEMEK PARASİ, COCUK ZAMMİ, AİLE YARDİMİ (2020)

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

5510 Sayılı Kanun 4üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ve sadece GSS’na tabi sigortalılar açısından yemek parası,çocuk zammı, aile yardımı tutarları nelerdir?

YEMEK PARASI
İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için günlük asgari ücretin % 6 sının yemek verileceği gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunmaktadır. Bu miktar aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmaz,yani bu tutardan prim kesilmez.

2020 yılı için bu tutar : 98,10 TL X % 6 = 5,89 TL (GÜNLÜK) Buna göre;

NOT: Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası

Not: Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmadan,çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma ya da şahıslar tarafından işyerinde veya işyeri dışında yemek verilmesi halinde,işverenler tarafından bu firma veya şahıslara fatura karşılığı yapılan yemek ödemelerinin fatura tutarları prime esas kazanca dahil edilmez.

Peki Yemek Parası YILLIK OLARAK ÖDENMEK istenirse ;
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı olarak belirlenir ve bu durumda ;
Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası = Yıllık Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı dır.

NOT: GVK 23. madde 8.bendinde işverenlerce işyeri ve müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına sağlanan yemek yardımı istisna tutarı ; 2020 yılı için KDV hariç 23 TL , KDV dahil 24,84 TL’dir.

ÇOCUK ZAMMI
ŞARTLARI:

-En fazla iki çocuk için,
-Çocukların 18 yaşını,orta öğretim yapması halinde 20, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması,
-Çalışamayacak durumda malul bulunması,
-Sigorta veya isteğe bağlı sigortalılığı bulunmamak (erkek)
-Yaşları ne olursa olsun evli olmayan,evli olup sonradan boşanan veya dul kalan ve yine sigortalı bir işte çalışmayıp SGK ve Emekli Sandığından aylık ve gelir almamak (Kız)
Bu şartlar sağlandığında sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığına bakılmaksızın 2 çocuğu geçmemek şartıyla ÇOCUK BAŞINA her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin % 2 si oranındaki tutar aylık prime esas kazancın tespitinde dikkate alınmaz.

2020 yılı için bu tutar : 2.943,- TL X % 2 = 58,86 TL (AYLIK) (İstisna)
Buna göre Prime Esas Kazanç Tutarı = Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutarı
Bu tutar YILLIK OLARAK ÖDENMEK İSTENİRSE ;
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı X 12 Ay (Yıllık İstisna) Bu durumda;
Yıllık Prime Esas Kazanç = Yıllık Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna

AİLE YARDIMI (ZAMMI)
Sigortalıların hizmet akdinin devam etmesi şartıyla,fiilen çalışma olup olmamasına bakılmaksızın, sigortalının eşinin 5510 a tabi zorunlu sigortalılığı gerektirecek şekilde çalışmaması ve kurumdan gelir ve aylık almaması durumunda 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin % 10 u oranındaki tutar prime esas kazancın tespitinde dikkate alınmaz.

Aylık İstisna Tutarı = Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10
2020 yılı için bu tutar = 2.943,- TL X % 10 = 294,30 TL (AYLIK)
Bu duruma göre Prime Esas Kazanca Dahil Tutar = Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı
Bu tutar YILLIK OLARAK ÖDENMEK İSTENİRSE ;
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı
Burdan yola çıkarak belirlenen
Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı = Yıllık Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı

SON OLARAK : Peki Kazançlar Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırının Altında Kalırsa; bu durumda sigorta primine esas kazanç alt sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir Esna AYGÜN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji