2024 Yılı Beyannamelerde Uygulanacak Olan Damga Vergisi Tutarları

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

30 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan 68 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne göre;
Beyannamelerde uygulanacak damga vergisi tutarları şu şekildedir:

Yıllık gelir Vergisi beyannameleri: 467,20 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri: 624,10 TL
Katma değer vergisi beyannameleri: 308,30 TL
Muhtasar beyannameler: 308,30 TL
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi: 365,50 TL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji