Defter Bilgileri Girisi ve Defter Bilgileri Girilmeyen Aracilik Sorumluluk Sözlesmeleri Listesi Menüleri Kapatıldı

defter bilgi girisi
defter bilgi girisi

07.01.2019 – 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak meslek mensuplarına ve mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek, gelişen teknolojik imkanları kullanmak ve mevzuatsal duruma uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, meslek mensupları tarafından Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde yer alan, – Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve – Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır.

Bu tarihten itibaren Defter bilgi girişi yapılmayacaktır.

 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html?fbclid=IwAR3jxcgHqwqbmo48ryVkT_VttlaUhseYMYdT8EbMqkGy67sHiBp-PCI-txE