04 2017 BA BS FORMLARI BEYAN SÜRELERİNE DE UZAMA GELDİ

04 2017 BA BS FORMLARI BEYAN SÜRELERİNE DE UZAMA GELDİ
04 2017 BA BS FORMLARI BEYAN SÜRELERİNE DE UZAMA GELDİ

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94
Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.
Tarihi: 24/05/2017
Sayısı: VUK-94/ 2017-7
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:
31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İLGİLİ SİRKÜLER İÇİN TIKLAYINIZ