ÜCRETİN SAKLI KISMI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ÜCRETİN SAKLI KISMI

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 35

SMMM CUMA KOCAK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji