11/07/2023 tarihli 2023/22 S.G.K. genelgesine göre; Ev hizmetlerinde çalışanlariçin ödenecek tutarlar

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

11/07/2023 tarihli 2023/22 S.G.K. genelgesine göre;
Ev hizmetlerinde çalışanlariçin ödenecek tutarlar şu şekilde belirlenmiştir:
1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler
a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler
a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 10 x %37,5 = 1.676,81 TL (*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 30 x %37,5 = 5.030,44 TL (*)
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 3.353,63 TL x 10 x %37,5 =12.576,11 TL (*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 3.353,63 TL x 30 x %37,5 = 37,728,34 TL (*)
a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 10 x %32 =1.430,88 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 30 x %32 = 4.292,64TL
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 3.353,63 TL x 10 x %32 = 10.731,62 TL (*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 3.353,63 TL x 30 x %32 = 32.194,85 TL(*)
b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler
b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 447,15 TL x %2 =8,94 TL (*)
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 8,94 TL x 9 = 80,46 TL
b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
447,15 TL x 30 x %32,5 = 4.359,71 TL (*)
İlgili genelge için tıklayınız:
https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-SGK-genelge-22.pdf

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji