11/07/2023 tarihli 2023/22 S.G.K. genelgesine göre; Günlük yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

11/07/2023 tarihli 2023/22 S.G.K. genelgesine göre;
Günlük yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları şu şekilde belirlenmiştir:
1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; –
Yemek parası:
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 447,15 TL x %23,65 = 105,75 TL (*) (Günlük)
-Çocuk zammı:
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 13.414,50 TL x %2 = 268,29 TL (Aylık)
– Aile zammı (yardımı):
1/7/2023 ila 31/12/2023tarihleri arasında; 13.414,50 TL x %10 1.341,45 TL (Aylık)
tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir
İlgili genelge için tıklayınız:
https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-SGK-genelge-22.pdf

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji