ARALİK 2020 SON GUN HATİRLATMALARİ 2

Aralik 2020 hatirlatma 2

31.12.2020

(KASIM DÖNEMİ)

Beyan:  

*2020/ Eylül Dönemi BERATLARI (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

*2020/ Eylül Dönemi DEFTER RAPORU BERATI (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

*2020/ Kasım Dönemi TURİZM KATKI PAYI BEYANNAMESİ  

*2020/ Kasım Dönemi BABS

Ödeme:  

*2020/ Kasım Dönemi MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİ (MUHSGK) (Sgk Kısmı)

*2020/ Kasım Dönemi TURİZM KATKI PAYI BEYANNAMESİ 

*2020/ Mayıs Dönemi AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ (Mücbir sebep)

*7143 Sayılı Kanun Sgk 15.Taksit

NOT: *2021/Defter Bilgilerinin Noterler                    Birliğine Giriş ve Defter Tasdik İşlemi               *7256 Sayılı Kanun Yapılandırma

Unutmayınız !!

https://muhasebebilenler.com/

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ