KADIN İŞÇİNİN GEBE OLDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARILMASI

KADIN İŞÇİNİN GEBE OLDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARILMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
KADIN İŞÇİNİN GEBE OLDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARILMASI
(4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesi’ne Aykırıdır)
Gebe kalan bir kadın işçi sırf gebe kaldığı için işten çıkarılırsa bu, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesinde;
“İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.” şeklinde belirtilen hükme aykırı bir davranış olacaktır. Böyle bir durumda kadın işçi kıdem ve ihbar tazminatından bağımsız, 4 aylık bir eşit davranma ilkesi ihlali tazminatı almaya hak kazanır.
Bununla birlikte işverenin kendisini sırf gebe olduğu için işten çıkardığını tanık beyanları ve doktor raporu ile ispatlayan işçi eşit davranma ilkesi tazminatının yanında diğer tazminatları da almaya hak kazanacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, işçinin haklı bir sebeple işten çıkarılmamış olmasıdır.
SMMM Sibel TANER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji