DENEME SÜRESİNDE İHBAR SÜRESİNE UYMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

DENEME SÜRESİNDE İHBAR SÜRESİNE UYMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
DENEME SÜRESİNDE İHBAR SÜRESİNE UYMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır”,
İş kanunun “Süreli Fesih” başlıklı 17 inci maddesinde ise, “İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra fesih edileceği” hükmü mevcuttur.
Deneme süresi içerisinde işçi veya işveren ihbar süresine bağlı kalmadan (karşı tarafa önceden haber vermeden) iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Deneme süresinin amacı işçi veya işverenin önceden karşı tarafa haber vermek veya herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmadan, iş sözleşmesini feshetme imkânı vermesidir.
Bu nedenle, deneme süresi içinde işten ayrılan işçi veya işçiyi işten çıkaran işveren karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir.
SMMM Sibel TANER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji