509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı (E-FATURA)

E-FATURA
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

509 Sıra No.lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı

Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmesi hususlarında düzenleme yapılması öngörülmektedir..
SMMM
EDA OKÇU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji