2020 Yilinda Uygulanacak Asgari Ücret Destegi ile İlgili Usul ve Esaslar Aciklandi

Asgari Ücret Desteği
Asgari Ücret Desteği
Asgari Ücret Desteği
Asgari Ücret Desteği

ÖZET :

2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında işverenlere verilen ve 2020 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 21.04.2020 tarih 2020-10 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır. Buna göre, 2020 yılında; 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan, 2020 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; 2,5 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir. 2020 yılının bütün aylarında asgari ücret desteği verilecektir.

Tüm Detaylar Aşağıdaki Linkte Yer Almaktadır.

İLGİLİ TÜRMOB LİNKİ: ASGARİ ÜCRET DESTEGİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR TÜRMOB

https://muhasebebilenler.com/wp-content/uploads/2020/04/SGK-ASGARİ-ÜCRET-DESTEGİ.pdf

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

 

Saygılarımla,