Süt Parasi (Emzirme Ödeneği)

Sut Parasi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SÜT PARASI(Emzirme Ödeneği)

 

2021  Yılı Süt Parası 232 TL olarak belirlenmiştir. 5510 Sayılı Kanun gereği, kendi adına maaş alan doğum yapmış kadın işçi ile yine maaş alan eşi çalışmayan erkek işçiye doğum sonrası çocuğun yaşaması koşuluyla ödenen emzirme ödeneğine Süt parası da  denmektedir.

Bu ödenekten faydalanılabilmesi için çalışan kişinin doğumun gerçekleşmesinden önce en az 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması esastır.

Süt parasından faydalanabilmek için 4A SSK ve 4B Bağ-Kur sigorta kollarından herhangi birine bağlı olarak çalışılması gerekmektedir. Bu şartların yanı sıra yine doğum parasında olduğu gibi anne ve babanın Türk Vatandaşı olması ve başvuru yapılmadan önce çocuk için kimlik kartının çıkarılması gerekmektedir.

 Başvuruların ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ya da ilçe müdürlüklerine şahsen yapılması gerekmekteydi şimdi ise,  emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir. Ödemeler Ptt üzerinden yapılmaktadır.

Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

2019 yılı için emzirme ödeneği 180,00 TL, 2020 yılı için 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

https://muhasebebilenler.com/    

                                                                                             SAYGILARIMLA…

   Mali Müşavir Serap Siyirdici

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji