İşsizlik Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

Değerli ‘’Muhasebe Bilenler Topluluğu Üyeleri’’ hemen hemen her gün hepimizin eş dost çevresinden duyduğu bir konuda hakkında bir yazı hazırlamak istedim. Benim karşılaştığım en sık sorulardan birisi sigorta primim şu kadar görünüyor bana ne kadar maaş yatar ☺ Umarım tüm okurlar için faydalı bir yazı olur. Yeni torba yasa geçtikten sonra makalemizi güncelleyeceğim.

İşsizlik Maaşından Faydalanma Şartları

Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler. Ancak, ‘haklı fesih’ tanımına giren bazı özel durumlar hariç. (Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri haklı fesih kapsamına giriyor.) Bunların dışında, erkeklerde askerlik durumu nedeniyle (mecburi bir sebep olduğundan) işten ayrılanlar, terhis sonrasında işsizlik maaşı almaya da hak kazanılabiliyor

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

1) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

2) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

3) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir

İşsizlik Maaşı Başvuru Şekli ve Süresi

İşsizlik maaşı başvurusu için hizmet akdinizin feshi edilmesinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a gitmeniz gerekiyor eğer gidemiyorsanız İŞKUR’un resmi web sitesi olan ‘www.iskur.gov.tr’ ye online olarak başvurabiliyorsunuz. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde başvuruda gecikilen süre kadar toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik Sigortası Kapsamında Sunulan Hizmetler

  • İşsizlik ödeneğinin verilmesi
  • Genel sağlık sigortası primlerin ödenmesi
  • Yeni bir iş bulma
  • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

İşsizlik Maaşı Hesaplama Formülü

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor.

İşsizlik Maaşı miktarı sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanır. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inini geçememektedir. En düşük (taban) aylık brüt işsizlik maaşı 811,80 TL, en yüksek (tavan) aylık brüt işsizlik maaşı ise 1.623,60 TL’dir

Sigorta primleri çoğu kişide her ay aynı tutarda yatırılmamaktadır. Bunu küçük bir örnekle açıklayacak olursak;

X kişinin 4 aylık prim kazanç tutarı ve alacağı işsizlik tutarını hesaplayalım.

  1. Ay 2.000,00
  2. Ay 2.750,00
  3. Ay 3.000,00
  4. Ay 2.900,00

Toplamda son dört ayda prim esas kazanç tutarı 10.650 TL olarak hesapladık. Bunun üzerinden x kişinin alacağı işsizlik maaşını hesaplayalım.

10.650,00/120*0,4*30= Brüt işsizlik maaşı 1.065,00 TL

Brüt maaştan 0,00759 oranından damga vergisi kesilmektedir.

Brüt rakam*0,00759 formülünüz uyguladığımızda 8,08335 tutarında bir damga vergisi kesintisi olacaktır.

Yani X kişisi işsizlik maaşı olarak net 1.056,92 TL alacaktır.

Saygılarımla
Erhan ÇİFÇİ

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji