Sirketlerde Tasfiyenin Nedenleri

Tasfiye
Tasfiye
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ŞİRKETLERDE TASFİYENİN NEDENLERİ
1)Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenmiş sürenin dolması
2)Şirket sermayesinin üçte ikisinin eksilmesine rağmen ortaklar kurulunca kalan kısımla yetinilmesi ve
sermayenin eksilen Kısımının tamamlanmasına ilişkin karar alınmaması
3)Şirketin iflasına karar verilmesi
4)Şirketin başka bir şirketle birleşmesi
5)Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi
6)Şirketin amacının elde edilmiş olması ya da elde edilmesinin imkânsız hale gelmesi
7)Ortak sayısının 50 yi aşması
8)Ortaklar kurulunca şirketin tavsiyesine karar verilmesi
Bu hallerde şirket tavsiye haline girer.
Hesap dönemi normal 1 yıllık süreyi kapsar. Tasfiyeye giren kurumlarda hesap dönemi yerine tasfiye
dönemi esas alınır.

Saygılarımla
S.M.M.M. Stajyeri Fatma ACAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji