YILLIK İZİN SÜRELERİ

YILLIK İZİN SÜRELERİ
YILLIK İZİN SÜRELERİ
Yıllık izin; işçinin dinlenmesini, motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak amacıyla verilmektedir.
İşçinin izne hak kazanabilmesi için iş yerinde işverene bağlı şubeler de dahil olmak üzere mutlaka 1 yıl çalışmış olması gerekir.
İşçi yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez.
4857 saylı İş Kanunu’ na göre;
1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar (5 yıl dahil)  14 Gün
5 Yıldan fazla 15 Yıldan az olanlar            20 Gün
15 Yıl (dahil) ve Fazla Olanlar                  26 Gün
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Yıllık ücretli izin günleri ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerine rastladığında izin süresinden sayılmaz.
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri farklıdır dörder gün arttırılarak uygulanır, ancak 18 ve daha küçük, 50 ve daha yukarı yaştaki işçiler, yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Mevsim veya kampanya işlerinde çalışan işçilere yıllık izin süreleri uygulanmaz.
İzin süreleri, 10 günden aşağı olmamak üzere en fazla üçe bölünebilir.
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA