-3 C
Turkey
Ana Sayfa Etiketler Smmm Stajyeri Hilal BİLADA

Etiket: Smmm Stajyeri Hilal BİLADA

BASİT USULDE VERGİLENDİRME

KAR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BULUNAN EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER - Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine...

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas...

2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ARABULUCULUK ÜCRETİNİN KAPSADIĞI İŞLER -Arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

DÖNEM TUTAR 01.01.2021-30.06.2021 7.638,96TL 01.07.2020 - 31.12.2020 7.117,17 TL 01.01.2020 - 30.06.2020 6.730,15 TL 01.07.2019 - 31.12.2019 6.379,86 T 01.01.2019 - 30.06.2019 6.017,60 TL 01.07.2018 - 31.12.2018 5.434,42 TL 01.01.2018 - 30.06.2018 5.001,76 TL 01.07.2017 - 31.12.2017 4.732,48 TL 01.01.2017 - 30.06.2017 4.426,16...

ENGELLİLERDE  İNDİRİM  VE  HAKLAR

Engelliler için indirimler ve çeşitli haklardan bazıları 1-Şehir içi ulaşımın ücretsiz olmasıdır. 2- %40 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak...

DEĞER KAZANÇ VE İRATLARDA İSTİSNA TUTARLARI

Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı Yıllar İstisna Tutarları 2021 19.000 TL 2020 18.000 TL 2019 14.800 TL 2018 12.000 TL 2017 11.000 TL 2016 11.000 TL 2015 10.600 TL 2014 9.700 TL 2013 9.400 TL 2012 8.800 TL 2011 8.000 TL 2010 7.700 TL Arızi  Kazancı İstisna Tutarı Yıllar İstisna Tutarları 2021 43.000 TL 2020 40.000 TL 2019 33.000...

Yıllar İtibariyle Bağ-Kur Primleri Tablosu

4b bağ-kur primleri asgari ücretin brüt tutarına göre hesaplandığından asgari ücretin artışı ile birlikte yükselmektedir. 2019 yılı dahil geçmiş yıllar bağ-kur primlerine ilişkin bilgilerin ayrıntılı...

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMALARI

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Gerçek kişi...

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA TEVKİFAT ORANLARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun '74 uncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 taiihli ve 2009/14592 sayili Bakanlar Kurulu Kararlarının ekli Kararin 1...

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranların Tespitine lliskin Karara, geçici 5...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER