28.6 C
Turkey
Ana Sayfa Etiketler Smmm Stajyeri Hilal BİLADA

Etiket: Smmm Stajyeri Hilal BİLADA

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI

Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esaslar; Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan...

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER

Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu...

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranların Tespitine lliskin Karara, geçici 5...

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA TEVKİFAT ORANLARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun '74 uncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 taiihli ve 2009/14592 sayili Bakanlar Kurulu Kararlarının ekli Kararin 1...

VERGİ USUL KANUNU’NDA İZAHA DAVET YAZISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

VERGİ USUL KANUNU'NDA İZAHA DAVET YAZISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle...

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Yıllık izin; işçinin dinlenmesini, motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak amacıyla verilmektedir. İşçinin izne hak kazanabilmesi için iş yerinde işverene bağlı şubeler de dahil olmak üzere mutlaka 1 yıl çalışmış olması...

YABANCI DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN YILLIK BEYANNAMELERİ

YABANCI VAKIFLARIN YILLIK BEYANNAMELERİ Faliyet izni verilen yabancı vakıflar, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi...

ÇEYİZ HESABI AÇTIRAN GENÇLERİMİZE DEVLET KATKISI

ÇEYİZ HESABI AÇTIRAN GENÇLERİMİZE DEVLET KATKISI

Askerlik Borçlanması

2020 Yılı Askerlik Borçlanması

01.01.2020 – 31.12.2020 İŞSİZLİK MAAŞI

01.01.2020 – 31.12.2020 İŞSİZLİK MAAŞI Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır....

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER