13 C
Turkey
Ana Sayfa Etiketler Smmm Stajyeri Hilal BİLADA

Etiket: Smmm Stajyeri Hilal BİLADA

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU  TOPLANTILARDA...

    Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli...

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ

     Malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda hal rüsumunun yüzde ellisi, malın üretildiği il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen...

ZORUNLU KARŞILIKLAR (2020/15)

Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun...

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ

Gerçek veya tüzel kişi tacirler ile  esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul...

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI

Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esaslar; Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan...

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER

Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu...

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranların Tespitine lliskin Karara, geçici 5...

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA TEVKİFAT ORANLARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun '74 uncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 taiihli ve 2009/14592 sayili Bakanlar Kurulu Kararlarının ekli Kararin 1...

VERGİ USUL KANUNU’NDA İZAHA DAVET YAZISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

VERGİ USUL KANUNU'NDA İZAHA DAVET YAZISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle...

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Yıllık izin; işçinin dinlenmesini, motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak amacıyla verilmektedir. İşçinin izne hak kazanabilmesi için iş yerinde işverene bağlı şubeler de dahil olmak üzere mutlaka 1 yıl çalışmış olması...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER