Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

  • Maddi duran varlıklar işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi 1 yıldan fazla olan fiziki varlık kalemleridir.
  • Maddi duran varlıklar işletme tarafından bizzat kullanılabilir ya da kiraya verilebilir.
  • Sadece faaliyetlerde kullanılan arsa ve araziler dışında tüm duran varlıklar amortismana tabidir.
  • Faydası ölçülemeyen ayrıştırılabilir ve tanımlanabilir olmayan nitelikler varlık olarak muhasebeleştirilemez.
  • Maddi olmayan duran varlıklar da maddi duran varlıklar gibi amortismana tabidir. Çünkü onları da belirli bir faydalı ömrü vardır.
  • Türkiye muhasebe standardına göre yatırım amaçlı gayrimenkullerin maddi duran varlıklardan ayrı olarak raporlanması zorunluluğu vardır. Çünkü diğer varlıklara göre bağımsız bir nakit akışı yaratır.

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM 

https://muhasebebilenler.com/