Sinif Degisikligini Maliyeye Bildirmek Zorunda Miyim?

sinif degisilkigi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

 Soru :Kolay gelsin, 2018 yılında bilançoya geçen bir mükellefimiz için bilanço geçiş dilekçesini vermeyi unutmuşuz. Vergi dairesinden aradılar, şimdi dilekçe vereceğiz ceza gelir mi, memur telefonda ceza yazacağız dedi. İşin garip tarafı Ba-Bs formlarını düzenli veriyoruz…

 

 Mükellefler adres, iş veya iş yerlerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde dilekçeyle bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Bu değişiklikler zamanında bildirilmez ise vergi dairesince 2. derece usulsüzlük cezası uygulanır. Bilanço usulüne göre defter tutan bir firma için bu ceza 2018 yılında 45-TL olarak uygulanmaktadır.

 Fakat sınıf değişikliğinin bildirilmesinin bu kapsamda sayılan bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum.

Burada bahsedilen değişiklik; adres değişikliği, iştigal konusundaki değişiklik yada iş yeri sayısındaki değişikliklerin bildirilmesi olabilir. Çünkü bilanço usulüne göre tasdik edilen defter bilgileri, Vergi Usul Kanun’unun 226. maddesi ve 406 sayılı VUK genel tebliğine istinaden, defterlerinizi tasdik eden noter tarafından maliyeye bildiriliyor/bildirmesi gerekiyor.

 B formuna gelince sınıf değiştirmenin B formu gönderebiliyor olmanız ile hiç bir ilgisi yok. İşletme defteri tutanların B formu vermek gibi bir yükümlülüğü yok ama şu anda işletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükellef için B formu vermek istediğinizde sistem bunu da kabul edecektir. Soran olur emin olayım diye az önce işletme hesabına göre defter tutan bir müşterim için B formu göndermeyi denedim, sistem kabul etti.

 Yani B formunu kabul ettiğine göre maliye beni birinci sınıfa geçirmiş diye bir algıya kapılmak yanlış; çünkü B formu bu formu göndermek isteyen herkes için sınıf ayrımı yapılmaksızın zaten açık. İsteyen 2. sınıfa tabi müşterisi için deneyebilir.

 Memur mükellefiyette meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmemesinden bahisle müşteriniz adına 2. derece usulsüzlük cezası uygulamak isteyebilir ama siz birinci sınıfa geçmenin yükümlülüklerinden olan defter tasdikini usulüne uygun yaptırmış ve yine birinci sınıf mükelleflerin vermesi gereken B formlarını usulüne uygun olarak vermişseniz adınıza bir ceza uygulanmaması gerekir. Zira zaten noterler sizin adınıza mükellefiyetin değiştiğinin en büyük emaresi olan tasdik edilen defterin bilgilerini maliye bakanlığı ile paylaşmaktadır. Noter bu bilgiyi vermediyse sorumluluk ilgili noterdedir.

 

Saygılarımla,

Hasan Volkan ÇEVİK

Mali Müşavir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji