LİKİDİTE ORANLARI

LİKİDİTE ORANLARI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Nedir : Hızlı bir şekilde paraya çevrilebilecek varlıklara “Likidite” denir.
Likidite Oranları : Varlıkların nakde dönüşebilme hızını ölçtüğümüz oranlara ise “Likidite Oranları” denir.
Likidite Oranlarına Kimler İhtiyaç Duyar : Öncelikle firma yetkilileri elindeki varlıkların nakde dönüşüm hızını bilmek ve kararlarını buna göre almak için likidite oranlarına ihtiyaç duyar.
        Firma yetkilileri dışında, özellikle kısa vadeli kredi verecek olan bankalar , diğer kredi kuruluşları  ve ticari ilişkide bulunmak isteyen firmalar da çalışmak istedikleri firmalar le ilgili kararlar alabilmek için firmaların likidite oranlarına ihtiyaç duyarlar.
          Bilançonun aktifinde ki varlıklar, kullanıcılara bilgi sunmak ve kolaylıkla analiz edilebilmesi açısından  en likitten an az likide doğru sıralanır.
         Bialnçoda likidite sıralamasında kafa karıştıran bir konu uzun vadeli verilebilecek olan  çeklerin, daha kolay nakde çevrilebileceği düşünülen  hazır değerlerden önce yer almasıdır. Ancak ülkemizde uygulamada çekler vadeli yazılarak uygulamada çok farklı bir duruma gelmesine rağmen, Türk Ticaret Kanunu’na göre çekte vade yoktur. Çekler görüldüğünde ödenir. TTK’ya göre ödenmesi gerekir, ancak ülkemizde ticari teammüllere göre taraflar aralarında anlaşarak vadeli duruma getirebiliyorlar.
      Bu nedenle çeklerde  kanunen vade olmadığı için, bilançoda hızla nakde dönüşebileceği düşünülerek hazır değerlerin üzerinde yer almaktadır.
Likidite Oranları Nelerdir :
1)Cari Oran
2)Asit Tes Oranı(Likidite)
3)Nakit Oran
  • Cari Oran : Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde hesaplanır.
Cari oran’ın mali analiz açısından 1,5-2 arasında olması uygun görülür.
      Firmanın elindeki dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir.Özellikle kredi verecek bankalar için en önemli oranlardan biridir. İstenilen sonuç çıkmadığı durumlarda tek başına kredinin reddedilmesine neden olabilir.
Günümüz koşullarında neredeyse tüm firmalar kredi kullanarak ticari hayatlarına devam ettikleri için cari oran büyük önem taşımaktadır.
2)Asit Test (Likidite) Oranı : Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
    Toplam dönen varlıklardan,stoklar  çıkarıldıktan sonra firmanın kısa vadeli borçları ödeyebilme gücünü gösterir. Stokların dönen varlıklardan çıkarılmasındaki amaç, stokların her an hızlıca nakde dönüşme imkanı olmamasıdır. Aslında bu durum sektörlere göre de değişebilir.
        Örneğin; Bir beyaz eşya firmasında stokların satışı çok daha uzun sürerken gıda veya giyim mağazasında çok daha hızlı satış yapılarak stoklar nakde dönüştürülebilir.
   Genel olarak asit test oranının 1-2 arasında olması uygun görülür fakat ülkemiz şartlarında 0,8 de uygun bir oran olarak kabul edilebilir.
3 Nakit Oran : Hazır Değerler+Menkul Kıymetler/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
      Firmaya hiçbir nakit girişi olmaması durumunda, elindeki hazır değerler ve menkul kıymetler ile kısa vadeli borçları ödeyebilme gücünü gösterir.
     Bir diğer anlatımlar, ticari alacakları tahsil edemeden, stokları nakde dönüştüremeden acil olarak firmanın kısa vadeli borçları ödeyebilme gücünü gösterir.
  Oranın 0.20 civarında olması tercih edilir.  Nakit oran 0,20‘nin üzerinde ise paranın verimli kullanılmadığı, gereğinden fazla nakit bulundurulduğu düşünülür. 0,20’nin altında olması ise firmanın nakit akışında sorun yaşadığı, yeni  kredi kaynakları bulması gerektiği düşünülebilir.
Mali Müşavir
Biray GÜLER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji