EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İŞ KANUNUNA TABİ MİDİR ?

Ev hizmetlerinde çalışanlar iş kanununa tabii midir ?

Ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı olanlar iş kanununa tabii midir ?

4857 sayılı kanunun 4 maddesine listelenmiş işler de iş kanunu hükümleri uygulanmaz… 

Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

  1.  Deniz ve hava taşıma işlerinde,
  2.  50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
  3.  Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
  4.  Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
  5.  Ev hizmetlerinde,
  6.  çıraklar hakkında,
  7.  Sporcular hakkında,
  8.  Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

Şeklindedir.

Ancak son zamanlar da yargıya intikal durumlara göre Yargıtay ev hizmetlerinde hangi işlerin dahil olup olmadığı hususunda verdiği kararlara bakıldığında ise,

Ev de görev alan şoförler, temizlikçiler, aşçı, uşak ve bahçe işleri yapan bahçıvanlar’ın iş kanunu hükümlerine tabi olmadığına…

Ev de görev yapan çocuk bakıcısı, bekçi ve hasta bakıcısı hemşire olanların iş kanuna tabi olduğu verilen kararlar da göze batmaktadır…

Yukarı da belirtilen işkolu kodlarında görev yapanların durumunun iyi analiz edilmesi için sgk verilen bildirgelerde bildirilen meslek kodlarına göre hareket edilip karar verilmesi yerinde olacaktır.