İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMALAYANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ/İŞVEREN

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMALAYANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMALAYANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
( Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 15 inci maddesi)
Teşvikten yararlanma şartları; İşveren yönünden;
1- Özel sektör işverenine ait olması,
2- Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
3- Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,
4- İşyerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,
5- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.
SMMM Sibel TANER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji