KİRA GELİRLERİNDE BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

KİRA GELİRLERİNDE BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI !!!

 

1) 2019 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 5.400,00 TL, işyeri kira geliri 40.000,00 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.

2) Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

3) Mesken veya işyerinde birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

4) Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamazlar.

5) İşyeri ve mesken kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

6) Götürü gider yöntemini seçenlerin kira gelirinden istisna düşüldükten sonra %15 oranında indirim uygulanır.

7) Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu gayrimenkulü kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2019 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.

8) Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri gayrimenkuller için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.

9) Gerçek gider yöntemini seçenler sadece kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında gider olarak gösterebilirler.

10) Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

11) 2019 yılı içerisinde 5.400,00 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 148.000,00 TL’yi geçmesi halinde 5.400,00 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

12) Mükellefler 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2020 yılı Mart ayının 1-31. günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.

13) 2019 yılında elde edilen kira gelirlerinin; 2020 yılı içerisinde birinci taksit 31 Mart 2020 ve ikinci taksit 4 Ağustos 2020 tarihleri olarak iki eşit taksitte ödenmesi gerekir.

14) Ödemelerini, anlaşmalı bankalardan, herhangi bir vergi dairesinden veya kişiye özel bilgiler girilerek www.gib.gov.tr üzerinden kredi kartı ile elektronik ortamda ödeyebilirler.

15) Sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Vergi İletişim Merkezini (VİMER) arayarak randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerin doldurmalarına yardımcı olunacaktır.

Saygılarımla;

Eda KAYA BÜKÜLMEZ
SMMM
İşletme Bilim Uzmanı

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji