KUR FARKİ İSTİSNA MUHASEBE KAYİTLARİ

kur farki istisnasi
kur farki istisnasi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KUR  FARKI İSTİSNA MUHASEBE KAYITLARI

 

646 Kambiyo Karları Hesabı -656 Kambiyo Zararları Hesabı

 

Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları, yabancı para satışlardaki karlar ve zararlar gibi tutarları genel olarak bu hesapta izlenirken.

 

Bazı istisnai durumların aşağıdaki hesaplarda kayıtlara alınması uygundur;

 

Yurt Dışı Satışlarda OLUMLU KUR FARKLARI……..            601. YURT DIŞI SATIŞLAR HES.

Yurt Dışı Satışlarda OLUMSUZ KUR FARKLARI ……           612. DİĞER İNDİRİMLER HS (-)

Banka Kredilerinde   OLUMSUZ KUR FARKLARI………       780. FİNANSMAN GİDERLERİ HS.

 

Bu bağlamda genel muhasebe düzeninde çok sık rastlamadığımız612- DİĞER İNDİRİMLER HS(-) işleyişini biraz inceleyecek olursak;

Dönemsellik kavramının gereği olarak ve kambiyo mevzuatında yer alan tahsil süreleri de göz önüne alındığında söz konusu 90,180 ve 365 günlük süreler cari dönem içinde yer alan süreler ise cari döneme ilişkin olarak oluşan kambiyo karları “601.Yurtdışı Satışlar” Hesabı’nın tamamlayıcı bir unsuru olarak veya hukuki bir deyişle bütünleyici parçası olarak bu hesaba; aleyhte oluşan ve satış hasılatını azaltıcı bir etkiye sahip olan kambiyo zararlarının da 612.Diğer İndirimler ana hesabı altında bir yardımcı hesap şeklinde yer alması gerekir. Bu uygulama ile hem dönemsellik kavramına uygun hareket edilmiş olunacak; hem de mali analiz sonuçlarının ve özellikle “Satış Karlılığı”na ilişkin analiz çalışmalarında sağlıklı verilerin ortaya konulması sağlanmış olacaktır.

 

  1. DİĞER İNDİRİMLER

 

“Bu hesapta; alıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı veya noksan olması ya da yaşıma sırasında hasara uğramış olmaları nedeniyle, yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.

 

Satılan mal ve hizmet bedelinde yapılan indirim hasılatla ilişkilendirilmeden bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.”

 

Açıklamalarda ihracat işlemi sonucunda oluşabilecek ve satış hasılatını azaltıcı etkiye sahip kambiyo zararlarına yer verilmediği görülmektedir.

 

Bu hesap; bu açıklamalar doğrultusunda ve makalenin amacına uygun olarak hesap planında ayrıntılı olarak şu şekilde düzenlenebilir.

 

  1. DİĞER İNDİRİMLER (-)

 

612.01. Reklamasyon Giderleri

612.02. Sevkiyat İndirimleri

612.03. Kambiyo Zararları (cari döneme ait)

 

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir Stajyeri

ÖMER AVAN

 

KAYNAK :

Doç Dr. Doğan ARGUN

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.

İşletme Bölümü Öğr. Üyesi

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji