Gecikme Zammi Oraninda Artış

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan
Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/

Saygılarımla
SMMM ŞENAY ÇİÇEK 🌺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji