GEÇİCİ İTHALAT NEDİR?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GEÇİCİ İTHALAT NEDİR?

Serbest dolaşımda olmayan eşyanızı ithalat vergilerinden tam veya kısmen muaf olarak ve ticaret politika önlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesine getirebilmeniz ve Türkiye Gümrük Bölgesinde belli bir süre kullandıktan sonra tekrar ihraç etmeniz mümkündür. Bu işlemler, gümrük mevzuatında “Geçici İthalat Rejimi” olarak adlandırılır.
Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, rejime tabi tutulduğu süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır. Gümrük idarelerinin rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkı vardır.
Geçici ithalat rejimine tabi tutularak Türkiye’ye getirdiğiniz eşyanızı kesin olarak ithal etmek isterseniz, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, aalınması gereken vergilerin ödenmesi ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir.

SMMM Sibel TANER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji